Política de privacitat

El lloc web www.doconquiropractica.com és propietat d’ARIADNA D’OCON MORATONA, amb CIF 47939668D, i domicili a RONDA GENERAL MITRE, 199-201 LOCAL-3, Barcelona, Espanya, d’ara en endavant LA PRESTADORA

La nostra entitat es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades en aquestes normes.

Podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través de les següents vies:
Telèfon: +34 658515159
Mail: doconquiropractica (arrova) gmail.com
Direcció postal: RONDA GENERAL MITRE, 199-201 LOCAL-3, Barcelona, Espanya.

Totes les notificacions i comunicacions entre L’USUARI i LA PRESTADORA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol via de les detallades anteriorment.

La direcció postal habilitada és l’única vàlida per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició i altres, que podrà fer-los efectius mitjançant un escrit que acrediti la seva identitat.

Igualment podrà revocar qualsevol autorització atorgada prèviament per aquesta mateixa via o a través del correu electrònic indicat.

Tractament de dades personals

Posem a disposició dels usuaris aquesta Política de Privacitat amb informació respecte als aspectes següents:

Qui és la responsable del tractament de les vostres dades?

ARIADNA D’OCON MORATONA

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i el manteniment i desenvolupament de la nostra relació. Així mateix, per a mantenir-vos informats de novetats i ofertes dels nostres productes i servei que considerem del vostre interès.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Mentre siguin necessàries per la prestació dels serveis o relació contractual o comercial, mentre no en sol·liciteu la suspensió, així com el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb cada tipologia de dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades està basada en funció de cada cas, en el vostre consentiment, execució d’un contracte i/o interès legítim.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No està previst, exceptuant les que siguin necessàries per al compliment d’obligacions legals.

Transferències de dades a altres països?

No estan previstes transferències de dades a altres països.

Quins drets teniu quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva suspensió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb què van ser recollides.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en cas que únicament les conservem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També tindran dret a la portabilitat de les seves dades.

Podreu exercir materialment els vostres drets dirigint-vos a la direcció de la responsable del tractament, acreditant la vostra identitat. 

Si heu atorgat el vostre consentiment per alguna finalitat concreta, teniu el dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que sentiu vulnerats els vostres drets en allò que afecta la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la mateixa persona interessada.